<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.1lo2a.pun.pl/index.php">http://www.1lo2a.pun.pl/index.php</a> </center>